Favorite Set Home Chinese English
 
Home >> Contact Us

Federation of Ottawa Chinese - Canadian Community Organizations

Address: 136-2446 Bank St., Suite 349, Ottawa ON K1V 1A8, Canada

E-mail: focco.ottawa@gmail.com

Telephone: President,Winnie Wang: 613-656-2524

First VP, Zhao Yiqiang: 613-263-2662

VP: Hongbin Guo, Zhiyong Hong (613-793-8806), Jing Jiang (613-709-6780), Hongmin Lu 613-296-3368), Wenying Yu (613-878-3568), Xiaojian Zhou (613-761-0254)

  Tel:613-793-8806 Fax: Add:211 Bronson Ave. Suite 230, Ottawa, ON, K1R 6H5
  Copyright @ Federation of Ottawa Chinese-Canadian Community Organizations Technical Support:www.chuge8.com